Weer dansen in januari?

We zijn in ieder geval de hele maand december nog gesloten.

Zoals je waarschijnlijk al zag aankomen, mogen we voorlopig nog niet dansen. We moeten tot in ieder geval half december gesloten blijven. Omdat het daarna bijna Kerst is, stellen wij het vervolg van de cursus tot 3 januari uit.

Weer beginnen vanaf 4 januari?

We hopen en rekenen erop dat we direct in 2021 kunnen starten! Als het goed is dans je in de eerste week van januari dus weer in je eigen vertrouwde groep. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte, nog voor de jaarwisseling krijg je bericht van ons.

In de tussentijd

We maken als team van deze tijd gebruik door nieuwe figuren te bedenken, veel muziek te luisteren en (prachtige!) plannen voor de toekomst uit te werken. Ondertussen proberen we ook de voordelen ervan te zien. Het geeft extra tijd voor andere dingen: Maarten vervangt gedeeltelijk het werk van zijn collega, Samira heeft komende maand een belangrijke deadline voor haar onderzoek en Selina is onlangs gestart met haar nieuwe baan. Zelf ben ik net geslaagd voor mijn opleiding Rebalancing en heb ik nu de ruimte om daar vorm aan te geven. Maar we zijn het er unaniem over eens: we hadden liever alle avonden met jullie gedanst!

Met veel extra liefs deze winter, ook namens het hele team,

Karin