Bij inschrijving voor een danscursus of workshop ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Het volledige cursusbedrag wordt voorafgaand aan de cursus of tot uiterlijk voor de tweede les betaald. Bij workshops wordt het bedrag voorafgaand aan de workshop betaald.
 • Omdat het fijn is als de man/vrouw verdeling gelijk is, stellen we het op prijs als je tijdig laat weten als je niet bij een les kan zijn. Je kan daarvoor Maarten whatsappen op 06 - 23 20 68 27 of mailen naar info@dansschoolcarino.nl.
 • Wanneer je na aanvang van de cursus je inschrijving annuleert, vindt er geen restitutie van het lesgeld of gedeelte van het lesgeld plaats.
 • Als je om medische redenen moet stoppen met de cursus kan je in overleg met Maarten kijken of het (resterende) cursusgeld terugbetaald kan worden of (resterende) lessen kunnen worden doorgeschoven naar een volgend seizoen.
 • Als Dansschool Cariño de cursus annuleert zal het (resterende) cursusbedrag worden terugbetaald.
 • We hebben het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les.
 • Dansschool Cariño is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door deelname aan lessen en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde tijdens de lessen. Dan wel voor enige andere schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij aan Dansschool Cariño opzet of grove schuld kan worden verweten.
 • Dansschool Cariño is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of diefstal van eigendommen.
 • Dansschool Cariño is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 • Dansen doe je samen, we vinden het daarom belangrijk dat iedereen schoon en verzorgd aan de lessen begint.
 • Dansschool Cariño behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Copyright Dansschool Cariño Dansschool Cariño
Maarten Noorman
info@dansschoolcarino.nl
KvK 82728038
BTW nummer
 NL 003721766B25
Bankrekening
NL93 RABO 0367 6345 89